Absenţele de la stagii şi cursuri vor fi consemnate săptămânal de către cadrul didactic titular în platforma de e-learning.

În cazul lucrărilor practice / stagiilor clinice / seminariilor, absenţele se pot reface fără taxă în aceeaşi săptămână cu o altă grupă sau cu taxă, în perioadele stabilite pentru refacere, cu avizul cadrului didactic al grupei cu care se face refacerea. La disciplinele de studiu clinice refacerea stagiilor se va face în conformitate cu criteriile stabilite de fiecare coordonator de activitate didactică.

Studenţii care au depăşit limita de 30% de absenţe la lucrările practice / stagii / seminarii, cu excepţia cazurilor particulare, vor trebui să le refacă fie în semestrul următor al aceluiaşi an, cu avizul cadrului didactic al grupei cu care se face refacerea, dacă există activitate didactică, dar cu alte formaţiuni de studiu, sau în anul următor, în condiţii de credit restant, cu taxă.

Dacă absenţele sunt motivate de cauze medicale sau probleme particulare familiale, refacerea se va face fără taxă, cu avizul coordonatorului de activitate didactică şi al Decanatului.

Absenţele efectuate din motive medicale sau familiale deosebite vor fi motivate şi recuperate pe baza unei cereri înaintate la Decanatul facultăţii în termen de 15 zile de la încheierea perioadei absentate.

Întârzierea depunerii cererilor peste acest termen determină avizarea refacerilor numai cu taxă. Cu avizul Decanatului, recuperarea se poate face fără taxă / cu taxă, respectând limita de 30% pentru fiecare disciplină de studiu.

Refacerea cu taxă se poate efectua doar în baza unei adeverinţe eliberate de către Decanatul facultăţii, ca urmare a cererii făcute de către student, avizată de cadrul didactic al grupei cu care va face refacerea, după achitarea taxei de refacere şi aprobării acesteia de către Biroul Consiliu al Facultăţii.

Absenţele nemotivate (pentru care nu există motivare acceptabilă sau pentru care motivarea a fost depusă prea târziu, după expirarea celor 2 săptămâni prevăzute la articolele anterioare) vor putea fi recuperate numai după achitarea taxelor prevăzute în decizia Consiliului de Administraţie şi în conformitate cu articolele din regulamentele Universității.