Studenţii dintr-un an universitar sunt organizaţi în grupe și fiecare grupă va avea un reprezentant, indiferent de media sa de admitere la facultate.

Reprezentanții de grupă sunt aleși de către studenții grupei respective, la începutul anului universitar.

Reprezentantul de grupă are obligația:

  • de a transmite colegilor de grupă informațiile primite de la reprezentantul de serie, atunci când acestea nu pot fi transmise direct;
  • de a transmite reprezentantului de serie propunerile grupei cu privire la deciziile care urmează a se lua la nivel de serie.

Studenţii unei grupe efectuează lucrările practice (de laborator/stagii/seminarii) conform orarului, având alocat un cadru didactic. Studenţii unei serii vor asista la cursuri într-un amfiteatru, având acelaşi cadru universitar de predare.

Fiecare serie va avea un reprezentant profesional din rândul studenţilor acesteia și un tutore de serie, cadru didactic desemnat de Decanatul facultății.

Reprezentantul profesional al unei serii are datoria de a menţine legătura seriei cu Decanatul Facultăţii şi cu cadrele didactice, de a comunica studenţilor informaţii ce privesc seria, de a fixa examenele din sesiuni, aducându-le la cunoştinţa tutorelui / Decanatului problemele studenţilor seriei lui şi de a încerca să le soluţioneze.

De asemenea, va exista un reprezentant profesional de an, care va avea obligaţia de a participa la şedinţele Consiliului Facultăţii.