Biblioteca Universitară a U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași este o bibliotecă specializată de învăţământ superior, ale cărei servicii se îndreaptă în mod prioritar către studenţii, cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii şi rezidenţii universității, dar care răspunde şi necesităţilor celor care aparţin altor instituţii de învăţământ universitar.

Biblioteca are sediul central pe Strada Vasile Alecsandri, nr. 7, Iași, având și 48 de biblioteci de catedră organizate în cadrul disciplinelor şi clinicilor universitare.

Resursa de carte a bibliotecii este constituită din 278.448 volume publicaţii – cărţi și periodice pe suport print, materiale audio-vizuale, etc., în limbile română, engleză și franceză.

Utilizatorii au acces online la importante baze de date de reviste cum sunt: ScienceDirect, SpringerLink, Wiley-Blackwell, Proquest, Ebsco – ASC, Clarivate Analytics – Web of Science, Scopus, obţinute prin programul ANELiS Plus; de asemenea pot fi accesate peste 2400 carți medicale în format electronic, de la prestigioase edituri internaționale, sunt accesibile pe platformele Elsevier / Science Direct, Springer și Wiley. Începând cu anul 2019 universitatea a achiziționat acces la bazele de date Reaxys și EMbase. Bazele de date sunt accesabile din întreaga reţea academică a Universității și de la domiciliu prin intermediul platformei eLearning.

Din punct de vedere logistic, Biblioteca dispune de:

  • 2 săli de lectură cu acces liber la raft, pentru studenţi şi cadre didactice;
  • 3 săli de lectură în care studenţii îşi pot aduce materiale individuale (125 de locuri);
  • 1 sală de e-mail/Internet pentru studenţi, cu 5 computere cu acces la reţeaua Intranet şi Internet, precum şi la baza de date proprie (LIBERTY5) şi la bazele de date medicale pentru care biblioteca are abonament.
  • acces internet prin Wi-Fi.

Biblioteca are relaţii de colaborare cu bibliotecile medicale universitare din ţară prin servicii de împrumut şi schimb interbibliotecar.

Accesul la serviciile bibliotecii se face pe baza Permisului de cititor, eliberat la începutul anului I, și este valabil pe toată perioada de studii. Permisul de cititor se vizează anual, nu este transmisibil și este obligatorie prezentarea acestuia la intrarea în incinta bibliotecii și la solicitarea bibliotecarilor.

Clic aici pentru a accesa website-ul Bibliotecii