Pentru studenţii care obţin performanţe profesionale sau știinţifice remarcabile, dar și pentru cei care au o situaţie materială dificilă sau probleme de sănătate, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași oferă burse, după cum urmează:

1. Din finanțarea atribuită de către Ministerul Educației Naționale corespunzătoare studenților bugetați, Universitatea acordă în condițiile legii următoarele categorii de burse:

  • burse de merit;
  • burse de studiu;
  • burse de ajutor social (tip A și tip B);
  • burse de excelență (burse speciale);
  • burse de performanță științifică.

2. Din veniturile proprii, prin constituirea fondului social “Grigore T. Popa”, Universitatea poate acorda, în conformitate cu hotărârile Senatului Universității și ale Consiliului de Administrație, următoarele categorii de burse:

  • burse sociale;
  • burse pentru studenții care studiază cu taxă în valută la seriile de predare în limba engleză și în limba franceză.

3. Pe baza de contract individual cu studenții, diferite persoane juridice și fizice pot acorda burse studenților – burse private.
4. Personalități și fundații naționale și internaționale pot acorda burse care să le poarte numele, burse ce vor fi atribuite prin concurs.