DREPTURI:

  • acces la programe de mobilitate internă și externă, cu recunoașterea, conform legii, a creditelor obținute în acest fel;
  • protecţia datelor personale;
  • transfer de la o universitate la alta, conform prevederilor legislației în vigoare și a Cartelor Universitare;
  • suport de curs gratuit (de minim 5 pagini), în format fizic sau electronic și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit, în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii;
  • întreruperea și reluarea studiilor conform Cartei Universitare și a legislației în vigoare;
  • participarea la evaluarea cursurilor, seminariilor, lucrărilor practice, a prestației cadrelor didactice și a altor aspecte educaționale și/sau organizatorice legate de programul de studii urmat potrivit prevederilor art. 303 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

OBLIGAŢII:

  • îndeplinirea tuturor sarcinilor care revin potrivit planului de învățământ şi programelor analitice ale disciplinelor;
  • respectarea Cartei, regulamentelor și deciziilor Universității;
  • respectarea drepturilor de autor ale altor persoane și recunoașterea paternităţii informațiilor prezentate în lucrările elaborate;
  • evitarea folosirii unui limbaj și a unui comportament neadecvat mediului universitar;

Daca vrei sa afli mai multe despre drepturile şi obligaţiile tale ca şi student, te aşteptăm pe www.ssfi.ro sau www.anosr.ro.