Examene

Examene

În toate facultăţile se aplică obligatoriu Sistemul European de Credite de Studii Transferabile (ECTS) intra- şi interuniversitare (interne, externe), ceea ce permite mobilitatea studenţilor şi o flexibilitate sporită pentru dobândirea unei pregătiri adecvate....
Burse

Burse

Pentru studenţii care obţin performanţe profesionale sau știinţifice remarcabile, dar și pentru cei care au o situaţie materială dificilă sau probleme de sănătate, Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași oferă burse, după cum urmează: 1. Din...
Biblioteca UMF Iași

Biblioteca UMF Iași

Biblioteca Universitară a U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași este o bibliotecă specializată de învăţământ superior, ale cărei servicii se îndreaptă în mod prioritar către studenţii, cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii şi rezidenţii universității, dar care răspunde...
Grupele și seriile de studenți

Grupele și seriile de studenți

Studenţii dintr-un an universitar sunt organizaţi în grupe și fiecare grupă va avea un reprezentant, indiferent de media sa de admitere la facultate. Reprezentanții de grupă sunt aleși de către studenții grupei respective, la începutul anului universitar....
Cursurile și stagiile

Cursurile și stagiile

Cursurile reprezintă componenta teoretică a unei materii predate pe parcursul anilor de studiu. Activitățile practice sunt reprezentate de lucrările practice pentru anii I-III și de stagii pentru anii IV-VI. Acestea vizează însușirea abilităților practice, fixarea...