Biblioteca Centrala a UMF Iași este una specializată, de învăţământ superior, ale cărei servicii se îndreaptă în mod prioritar către studenţii, cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii şi rezidenţii Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, dar care răspunde şi necesităţilor celor care aparţin altor instituţii de învăţământ universitar. Sediul central este pe Strada Vasile Alecsandri, nr. 7.

Biblioteca UMF Iași include alte 80 de biblioteci de catedră.

Resursa de carte a bibliotecii este constituită din 273.955 volume publicaţii – cărţi și periodice pe suport print, materiale audio-vizuale, etc. în limbile română, engleză și franceză. Utilizatorii au acces online la importante baze de date de reviste cum sunt: ScienceDirect, SpringerLink, Proquest, Oxford Journals, Cambridge Journals, Thomson Reuters – Web of Science. De asemenea, peste 2400 cărți medicale în format electronic, de la prestigioase edituri internaționale, sunt accesibile pe platformele Elsevier/Science Direct, Springer și Wiley. Bazele de date sunt accesabile din întreaga reţea academică a Universității.

Din punct de vedere logistic, Biblioteca Centrală dispune de:

  • 2 săli de lectură cu acces liber la raft, pentru studenţi şi cadre didactice;
  • 1 sală de lectură în care studenţii îşi pot aduce materiale individuale (125 de locuri);
  • 1 sală de e-mail/Internet pentru studenţi, cu 13 computere cu acces la reţeaua Intranet şi Internet, precum şi la baza de date proprie (ALICE) şi la bazele de date medicale pentru care biblioteca are abonament.
  • acces internet prin Wi-Fi.

Biblioteca Centrală are relaţii de colaborare cu bibliotecile medicale universitare din ţară prin servicii de împrumut şi schimb interbibliotecar.

[map address=”Iasi Str. Vasile Alecsandri, nr. 7″ type=”roadmap” map_style=”default” overlay_color=”” infobox=”default” infobox_background_color=”” infobox_text_color=”” infobox_content=”” icon=”” width=”100%” height=”300px” zoom=”14″ scrollwheel=”yes” scale=”yes” zoom_pancontrol=”yes” popup=”yes” div_margin_top=”” div_margin_bottom=”” div_margin_right=”” div_margin_left=”” class=”” id=””][/map]